Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to efektywny i motywujący sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę. Korzyścią z gromadzenia środków w taki sposób są m.in. ulgi podatkowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych są już zobowiązane największe przedsiębiorstwa. Docelowo obowiązek ten obejmie prawie wszystkich pracodawców. Dla pracowników uczestnictwo w PPK jest natomiast dobrowolne. Rozwiązanie to ma pomóc milionom Polaków gromadzić środki zapewniające godne życie na emeryturze.