Fundusz inwestycyjny jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi finansowych służącym do pomnażania kapitału. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają profesjonalne firmy zwane Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które zatrudniają specjalistów i analityków dokonujących za nas transakcji na rynkach finansowych. Wpłacając pieniądze na rachunek wybranego funduszu otrzymujemy w zamian tzw. Jednostki uczestnictwa (fundusze otwarte) lub certyfikaty inwestycyjne (fundusze zamknięte).

Sektory, w których można inwestować:

 • Biotechnologia i ochrona zdrowia
 • Dłużne polskie korporacyjne
 • Dłużne polskie skarbowe
 • Dłużne polskie uniwersalne
 • Energia i spółki użyteczności publicznej
 • Finanse
 • Małe i średnie spółki
 • Nieruchomości
 • Obligacje korporacyjne
 • Obligacje wysokich rentowności
 • Pozostałe fundusze sektorowe
 • Surowce i materiały
 • Uniwersalne
 • Zaawansowane technologie