Leasing jest formą finansowania środków trwałych czy nieruchomości, bez potrzeby ich kupowania. Przedmiot leasingu jest  tymczasowo przekazywany leasingobiorcy, który w zamian uiszcza za to regularne opłaty. Właścicielem użyczonego towaru pozostaje strona udzielająca leasingu, czyli leasingodawca. Pod koniec umowy leasingowej klientowi przysługuje prawo wykupu przedmiotu umowy, z którego może, ale nie musi skorzystać. Leasing, jako forma finansowania środków w firmie z roku na rok zyskuje na popularności.