W ubezpieczeniu na życie chodzi o Ciebie i Twoich bliskich. Jego założeniem jest ochrona najcenniejszych wartości, jakimi są nasze zdrowie i życie. Polisa na życie ma zapewnić utrzymanie płynności finansowej ubezpieczonego i jego rodziny w przypadku ewentualnej choroby lub śmierci. Ubezpieczenie może pełnić również funkcję skarbonki, zapewniać ochronę w czasie rzeczywistym i gromadzić fundusze, które będą potrzebne do realizowania potrzeb w przyszłości.

Grupowe ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie życia i zdrowia właściciela firmy, pracowników oraz ich bliskich. Umowy dodatkowe zapewniają maksymalnie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. W ramach polisy możliwe są warianty VIP, czyli uszyte na miarę polisy zabezpieczające kluczowe osoby w firmie na przykład w celu sukcesji czy zabezpieczenia zobowiązań kredytowych.

Rzeczywistość publicznej służby zdrowia to nawet kilkanaście miesięcy oczekiwania na wizytę u specjalisty. Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ wymaga od pacjenta wyjątkowej cierpliwości i często zapewnia jedynie wybrane zabiegi i badania. Za dużą część świadczeń medycznych trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Decydując się na zakup ubezpieczenia medycznego otrzymujesz w ramach polisy szybki dostęp do konsultacji lekarskich, badań, rehabilitacji czy szczepień.

Polisa taka zabezpieczy Cię finansowo w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. To wyjątkowe na polskim rynku ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów, którym zależy na utrzymaniu stabilności i niezależności finansowej. Szczególnie polecane dla osób wykonujących wolny zawód, pracujących na kontraktach czy umowach B2B

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Posiadając taką polisę masz zapewniony zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także wypłacone odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu.

To ochrona Twojego majątku osobistego: mieszkania, domu, garażu czy domku letniskowego. Zakres może obejmować zarówno zdarzenia związane z działaniem żywiołów, jak również z kradzieżą, dewastacją, przepięciem prądu, a także zapewnić ochronę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

To podstawowe ubezpieczenie, jakie powinno posiadać każde przedsiębiorstwo. Jeżeli jesteś właścicielem firmy wiesz, jak różnorakie mogą być konsekwencje i zagrożenia jej działalności. Ubezpieczenie takie zrekompensuje ewentualne szkody w firmie lub wyrządzone osobom trzecim.

Jeżeli wykonujesz tzw. wolny zawód wiesz, jak ważne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej. Ubezpieczenie takie dedykowane jest także innym grupom zawodowym. Na mocy umowy ubezpieczyciel przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Do zakupu polisy OC samochodu zobligowany jest każdy właściciel pojazdu: jeśli spowodujesz wypadek, szkoda innego kierowcy zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia. O zakupie umów dodatkowych – Autocasco, Assistance czy NNW decydujemy sami. Zapewniają one kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela, a także pasażerów.

Jeżeli planujesz wyjazd zagraniczny kompleksową ochronę podczas podróży zapewni Ci ubezpieczenie turystyczne, gwarantujące całodobowe wsparcie w przypadku choroby lub wypadku. Polisa taka daje możliwość pokrycia kosztów leczenia poza krajem, dzięki czemu przydaje się zarówno osobom uprawiającym sporty, jak i planującym spokojny wypoczynek. Ubezpieczenie podróżne pozwala skupić się na wyjeździe i zapomnieć o ewentualnych problemach